is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! VAN DE OPENBAERING. 433

met zynen naervolger cluverus (c)t het daer voor, dat de zes daegen, van welke mose fpreekt, zes jaeren beteekenen.

Dan dat de daegen , van welke moss fpreekt, eigenlyke daegen zyn van 24 uuren,

blykt allerduidelykst; om dat er geene

fchynbaere reden altoos is, van de letterlyke beteekenis der woorden , af te wyken ; — om dat de daegen, in dit verhael, tegen jaeren worden overgefteld, Gen. I: 14; . voeg er by, dat elk een dag zynen morgen en avond hadt , het welk men niet, op

jaeren , kan toepasfen ; eihdelyk , de

heer fchreev den Israëlleren , in het vierde gebod, eenen arbeid van zes daegen voor, ter gedachtenis , dat God zes daegen , tot de fchepping , hefteed heeft, Exod. XX:

11 co.

("O Geologia c. 6, 7.

{d) crAnus 1. c. tom. II. e. i. quwst. 6.

VII. DEEL.

Ee