is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 OVER de LEERSTUKKEN §• 799-

In het gemeen zegt mose , zeer kortelyk en zaekelyk , omtrent de eerfte wording van het gansch Geheelal: in den beginne fchiep God den hemel en de aerde, vs. i.

Door den hemel , eigenlyk de twee hemelen, hebben wy te denken aen den derden hemel , het Paleis van God, met deszelvs redelyke inwooneren , en den ftarrenhemel, de onafmeetbaere ruimte, welke alle de vaste Harren , vermoedelyk met dwaelftar-

ren omringd , in haeren omvang bevat.

Het oorfprongelyk woord D'ftsy is wel de meervouwige uitgang van het woord 'Dl?. Maer de meervouwige uitgang koomt, in dit woord, . met den tweevouwigen uitgang, overéén ; en vermits de luchthemel eerst naderhand is voortgebracht vs. 6 , kan mose hier niet anders, dan op de twee gemelde hemelen , het j oog gehad hebben (g).

In den beginne , by de eerfte wording aller dingen , fchiep God de gemelde hemelen en de aerde. Na deeze korte Helling, welke genoegzaem was, tot het oogmerk van

. den

ig") Ilybclyerkl. ii d. Voorbir. p. xvj, xvn.