is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 OVER DE LEERSTUKKEN

en het overige Geheelal , van zulk eene verbaezende uitgebreidheid, in een oogenblik, in volkoomen orde zou gefchikt hebben.

Op deeze vraeg wordt onderfcheidenlyk geantwoord:

I. De meermaelen gemelde whiston (h), is van oordeel, dat het verhael van mose, Gen. I: 2—, omtrent de zesdaegfche Schepping , alleen betrekking hebbe op ons Zonneftelfel , zodat de vaste Harren, met derzelver Planeeten, reeds eenigen tyd te vooren , gefchaepen waeren. -— De Heer mosche heeft dit begrip jongstleeden op nieuws voorgefteld, en zoeken waerfchynlyk te maeken (O- Hy Helt, dat God reeds te vooren, eer hy de aerde toebereidde , de overige waereldbollen , in eenen ons onbekenden tyd, gefchaepen, en, geduurende een Hem alleen bekend tydbeftek, gevormd hebbe.

Het meest gewoone begrip, dat mose Gen. 1: 1, flechts in het gemeen hebbe wilien aenduiden , dat God in den beginne, de ftof, uit welke naderhand alle waereldbollen, door Hem gevormd zyn, heeft voortgebracht , fchynt hem zeer onnaeuwkeurig. „ Want , zegt hy, wie heeft nog ooit een

klomp

C*>) Kova Ti/lurh Thtoria in Pref. (O SyiehrUxd V Deel p. i—