Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE OPENBAERING. $0$

beyvcrd, om de plaets aen te wyzen , alwaer het landfchap Eden , en de lusthov, welke den eerften mensch , tot zyne woonplaets , gegeevèn was, geleegen waere (b).

Verfcheidene Oudvaeders waeren van oordeel , dat alles , wat b;ose van het Paradys heeft aengeteekend, in eenen verbloemden zin moet verftaen worden, en dat er nooit zodaenig eene plaets geweest zy. Maer dit heeft geene wederlegging noodig, daer mose zich uitvoerig beezig houdt , om eene aerdrykskundige befchryving te geeven van deezen Hov, en deszelvs geleegenheid. Eene rivier , zegt hy , was voortgaende uit Eden, om deezen hov te bewaeteren , en werdt van daer verdeeld en werdt tot vier hoofden. De naem der eerfte riviere is Pifon ; deeze is het , die het ganfche land van Havila omloopt , daer het goud is; en het goud deezes lands is goed, daer is ook Bedola , en' de fteen Sardonix. En de naem der tweede riviere is Gihon; deeze is het , die liet ganfche land Cus omloopt. En de naem der derde riviere is Hiddekel; deeze

(b) bdetibs de Parndifo. natalis alexander. Uijl. Eccl. tom. I. p. 46. saldenus Ot. Theol. I. II. cxerc. 5. beland Dif. Bllfc. part. I. p. 1—- Pfeif-

ferus Dub. Vex. Cent. I. loc. r. p. 16. budd^eus

Hifi. Eccl. V. Teft. Tom. I. Per. t. Secl. 1. §. 21. vis

til poft. mal ac Hl am llllljlr. bachiene //. GeOgT,

HL D. I St. p. 1 .

VII. deel.

Sluiten