Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

510 OVER DE LEERSTUKKEN

gaende naer het Oosten van Asfur. Ende de vierde rivier is Phrath , Gen. II: 10 -14.

mose fpreekc derhal ven van eene hoofdrivier , welke uit Eden uitging, en zich, den lusthov bevochtigd hebbende , in vier hoofdrivieren verdeelde. In dit landfchap Eden , hadt God voor den eerften mensch , eenen lusthov geplant. Deeze lusthov werdt bevochtigd, door eene hoofdrivier , welke zich vervolgens, in vier armen, verdeelde, genaemd Pifon , Gihon, Phrath en Hidde-

kei. Maer, van die hoofdrivier geevt

mose geene nadere befchryving. Door den zundvloed is de gedaente der aerde, en de loop der rivieren , aenmerkelyk veranderd. Ook zyn de naemen van Bedola , en Shoham, of Sardonixfteen, welke Havila voortbracht , zo wel als van dit Landfchap zelve, nu geheel onbekend. Dit maekt, dat het zeer moeilyk, zo niet onmoogelyk zy , om de juiste plaets , al waer het Paradys geleegen heeft, met zeekerheid aen te wyzen; en dit is ook de reden van zo verfchillende en wyd uit één loopende begrippen. Zommigen zoeken het naer den Noordpool , in Tartaryen ; zommigen aen de oevers van de Ganges , in China , en nog al verder Oostwaerds ; zommigen ia Africa; de meesten evenwel in Alia (c). Om

(e) s au RiN uit hu et Difcours Tom. I. p. 25, io\

Sluiten