Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE OPENBAERING. 511

Om zyne veronderftelling. omtrent het inftorten van den buitenften korst der aerde, by den zundvloed, te begunffigen, beweert de meermaelen aengehaelde bur.net, dat de geheele aerde een alleraengenaemst Paradys geweest zy (d). Maer deeze veronderftelling hebben wy reeds wederlegd. De natuur der zaeken zelve leert ons , dat er eene bepaelde plaets, op den aerdbodem, moet geweest zyn , alwaer de eerfte mensch zyn verblyv hadt; en mose geevt ons eene zeer uitvoerige befchryving van die plaets , zo als zy toen geleegen was.

Zo veel is zeeker , dat het Paradys geleegen waere , ten Oosten van Arabie , alwaer mose gefchreeven heeft, Gen. H; 8. mose noemt vier rivieren Pifon, Glhon , Phrath en Hiddekcl. De twee eerfte kan men met geene zeekerheid a..:iwyzen , omdat deeze naemen nu onbekend zyn , en de loop der rivieren , door den zundvloed , en andere fchokken in de natuur, aenmerkelyk veranderd is. De derde is zeekerlyk de Euphraet, en de laetfte fchynt, in laetere tyden, de Tigris genaemd te zyn. Uit de aenwyzing nu van die laetstgemelde rivieren, de

(dl Theor. Tc!!. S. 1. II. c. I—. VII. DEEL,

Sluiten