Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 OVER DE LEERSTUKKEN

Euphraec, en TigtSs , moogen wy dit algemeene befluiten , dat de lusthov in Eden zy geleegen geweest, of in Armenien , alwaer die rivieren den oorfprong hebben, uit het gebergte , of in Babylonien, alwaer de Euphraet en Tigris in één loopen , en vervolgens weder in twee armen gefcheiden wo'rden, eer zy in de golv van Perflen vallen , of in Mefopotamien , het welk door de gemelde rivieren , omvangen wordt de).

§. 818.

God gav adam heerfchappy over de visfchen, vogelen, en dieren. Om deeze reden gav hy , aen alle dieren , naemen. God zeide : laet ons menfehen maeken , en dat zy heerfchappy hebben, over de visfchen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee , en over de geheele aerde, en over al het kruipende gedierte , dat op de aerde kruipt, Gen. I: 26, Alle fchepfelen op de aerde, werden aen adam, en zyne heerfchappy onderworpen , Gen. I: 28.

Hy gav daerom naemen, aen alle de dieren. Als de heer God, zegt mose, uit de aerde, al het gedierte des velds , en al het

geCe ) V Deel p. 56.

Sluiten