Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DE gpenbaerïnê.

*5

-, bonden wordt, dan zy gewoonlyker wyze „ hebben of hebben konden ? "

§. 852.

B. De leer der drieüenheid is, onder de

oude hpishoudïng , niet zo duidelyk en dikwery geopenbaerd, als in het Emngelie. Evenwel bedriegen de zulken zich geweldig , die beweren , dat deeze Verborgenheid , onder het ' oude testament , zy onbekend geweest.

Het is in het geheel niet nieuw, te beweeren, dat de leer der drieëenheid, onder het Oude Testament, zy onbekend geweest, chiustoph: sandius heeft deeze flelling , in de voorige eeuw , onder den, verdichten naem van hermannus cingallus (n), met opzet zoeken te hand-

haeven (O- Men maS er CLERICUS O) byvoegen , die alle de plaetfen van het Oude Testament, welke geoordeeld werden de dr 1 eëEnhei d te leeren , in eenen anderen zin heeft zoeken te verklaeren (g). jurieu beweerde, dat de leer der Drieëenheid wel

(«S s. cingallus Script. Sacra S. Trinitath revelatrix^ Co) grapius Theol. recent Controv. c. U. quajl. 3,

CP) Proles- ad Bfi- Eccl' SeSt' nu c' p' 9^

Qq) GRAPIUS 1. C. viii. deel. B 5

Sluiten