is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de openbaering. 8"

Die in den zoon geloovt heeft het eeuwig leeven , joh, UI: 36. Wy moeten op dezelvde wys in den zoon gelooven , en op Hem ons vertrouwen fteilen , als in en op den Vader: gylieden , zegt daerom de Heiland, geloovt in God , geloovt ook in my , Joh. XIV: I. Maer vervloekt is de man , die op eenen mensch vertrouwt, en vleesch tot zynen arra fielt , Jer. XVII: 5.

Om dit bewys te ontzenuwen, beroept men zich op Exod. XIV: 31 » aiwaer de Israëliërs pezegd worden, W den heer e» «£»mose zynen knecht geloovd te hebben. Maer mose heet hier des heeren knecht, voorzover hy, uit Gods naem, fprak tot het volk; deeze uitdrukking geevt derhalven te kennen , dat de Israëliërs geloov gaven, aen het geene mose hun , uit Gods naem, en op zyn bevel , voorftelde.

d. Gods zoon is het voorwerp van onze hoop. In zynen naem zullen de Heidenen hoopen, Matth. XII: 21. Wy hebben eerst in christus gehoopt, Eph. I: 12. paulus fpreekt van de yerdraegzaemheid dtr hoope op onzen Heer jesus christus, i Thesf. I: 3. De Heer jesus christus is onze hoop, 1 Tim. I: l* Wy verwachten van Hem geestelyke en eeuwige zeegeningen, daerom hoopen wy op Hem niet alleen in dit ,

viii. de eu