is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328 OVER DE LEERSTUKKEN

Deeze gezeegende Perfoon bezit alle de vereischten, welke in onzen middelaer gevorderd worden.

i. Hy is een waerachtig mensch. Hv

-wordt uitdrukkelyk de mensch genaemd ,

5 ^ 5' Hy iS °nZeBr°^r, en uit

de Vaderen , zo veel het vleesch aengaet, Rom. IX: 5. GJ^ <fe des vieeschs\n de'g

Moeds deelachtig zyn, zo is Hy ook desgehks derzelver deelachtig geworden, Hebr. II- I4 ea

Helr. IV: rj. Daerom jchaemt Hy zich niet, om de zynen broeders te noemen, Hebr II- Ir 2. jesus christus is een heilig mensch. — Hy heet dat Heilige by uitneemendheid Luc. L 35. Hy fctf ^ 20tóg ^ « u>r. V: 21. Geen* zo«de & & Hem ( I Jüh , III: J. tfy fee/t.geen onrwfc gedaen , en er is geen bedrog m zynen mond gevonden , Jef. LUI9 i Petr. II: 22. Zelvs konde Hy bic; erfte vyanden , die alle zyne gangen naeuwkeung gaedefloegen, en geduurig op 2Vn verderv loerden , openlyk uittarten , en

jetSe^,r ^ Umr °VeTtUW ™y van ™ide Joh VIII: 46.

3 jesus christus is waerachtig God — Deeze aengeleegene waerheid hebben wy reeds met opzet betoogd (q).

4. T E-

(i) Bovsn §. 85S. J