is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-2 over de leerstukken

i Joh. II: 2. God heeft zynen Zoon gezonden , tot eene verzoening voor onze zonden,

i Joh. IV: 10. Alle deeze en dergelyke

uitfpraeken geeven duidelyk te kennen , dat christus ons door zynen dood , en het Horten van zyn bloed, met God verzoend, en alles gedaen hebbe, wat er noodig was , om Gods toorn van ons aftewenden, en ons in zyne gunst te herftellen. Dit is de gewoone beteekenis van de woorden verzoenen en verzoening Ihxaneadm, haer/we. De LXX gebruiken het van eene verzoening, welke eene vergeeving van zonden ten gevolge heeft, Lev. IV: 23 , van den ram der verzoening, Num. V: 8.

Op dit bewys maeken de Sociniaenen we. derom vry wat uitzonderingen. Zy beweeren , dat wy flechts vyanden van God zyn, en dat het derhalven niet noodig zy, dat God met ons, maer dat wy met God verzoend worden ; zodat de verzoening , door christus te weeg gebracht, niet eene bevreediging van God met ons te kennen geeve, maer eene wederkeering van onzen kant tot God. Zy voegen er by , dat christus ons, door zyne lievde in zynen dood beweezen , krachtig hebbe aengefpoord , om tot God weder te keeren , en dat Christus God in zo ver verzoend hebbe , als Hy Hem , door zyne voorbidding ,