Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE OPENBAERING. 515

„ en onwranderlyk voorneemen , beflooten heeft , —— met het zaeligmaekend geloov „ en de genaede der bekeering niet te begiv„ tigen (ƒ>"

Wy leeren derhalven geenszins , dat christus het plaetsvervangend hoofd zy van alle menfchen , of dat het zyn oogmerk geweest zy , om alle menfchen te zaeligen. Hy heefc alleen als Borg voor de Uitverkoorenen betaeld ; maer deeze betaeling kon , om de meermaelen gemelde redenen , niet anders dan oneindig algenoeg-, zaem weezen. Hy heeft ook de genaede de* geloovs verworven , maer alleen voor de Uitverkoorenen, aen welken God beflooten hadt dezelve te zullen fchenken.

S. Eindelyk, daer de Verzoening van den Middelaer geen zaeligmaekend uitwerkfel hebben kan , zonder de genaede des geloovs , welke God beflooten heeft alleen aen den Uitverkoorenen te fchenken, zou men kunnen vraegen , wat men dan te denken hebbe van de kinderen , die voor het gebruik van hunne vermoogens fterven, eer zy geloo» ven kunnen ? —- De Dordfche Vaders leeren met zo veele woorden, dat de kinders, die uit geloovige Ouderen gebooren zyn, en

(ƒ) Eerƒ'te Hoofd/tuk der Leere Art. 15. VIII. DEEL. Kk 2

Sluiten