Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE OPENBAERING. 517

III. er IS NOG OVERIG, DAT ïïï HANDELEN, OVER DE TOEPASSING DER

VERZOENING. X. DE VERZOENING VAN DEN MIDDELAER WORDT, DOOR HET EUANGELIE, AEKGEBOODEN. DEEZE AEHBlEDING heet ANDERS DE UITWENDIGE ROEPING.

§. 907.

Het zou ons weinig boeten , dat de Middelaer eene volmaekte verzoening heeft te weeg gebracht , wanneer zy ons niet bekend gemaekt , en vryheid gegeeven werdt , om dezelve aen te neemen. Daerom laet God deeze Verzoening , door het euangelie, aen zondaeren voorJiellen en aenbieden. Deeze bekendmaeking en aenbieding der Verzoening heet doorgaens de

UITWENDIGE ROEPING.

Het woord euangelie beteekent eene aengenaeme en blyde boodfchap. Byzonder en by uitneemendheid wordt het gebruikt van de heucbelyke bekendmaeking der volmaekte verzoening , welke door den Middelaer verworven is , en aen zondaeren minzaem en welmeenend wordt aengebooden, Mare. I: 15. XVI: 15; en dat deeze aengeleegen boodfchap , met het hoogfte recht, het Euangelie

vin. deel. Kk 3

Sluiten