Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER openbaerïng. VIII. boex. 5 Q-f

worde ; trouwens , by het eindigen van den zesden dag, zag God, dat alles , wat Hy gemaekt had , zeer aoed waere, en, op den zeevenden dag, verlustigde zich de Schepper, in de werken zyner handen, Gen. Ii 31. II: 3-3- (g>

De doorluchtige crotiüs begreep het wederom , op eene andere wys : dat naemenlyk God , aen adam , wel bevoolen hebbe, Hem, op den zeevenden dag te dienen , Gen. II: 2,3, maer dat het rusten, van allen daegelykfchen arbeid , eerst ten tyde van mose, aen Israël zy voorgeichreeven, Exod. XX: 8-11, ,, zo dat de heilige eerdienst „ zou gegrond zyn , in de fchepping der

waereld , maer de rust , naderhand voor,, gefchreeven , in de Egyptifche dienstbaer„ heid ; het eerfte zou , tot het ganfche „ menschdom , en het laetfte, alleen tot de

„ Hebreeuwen, behooren" (70- adam

was verplicht, om God zynen Schepper daegelyksch te dienen , en, in den ftaet der rechtheid , was geen bepaelde dag, tot den gemeenfchappelyken Godsdienst, noodig. Ook ligt er niets van dien aert, in de woorden van mose, Gen.-II: 2, 3.

De Hoogleeraer b. s. cremer beweerde,

Cff j marckiüs Hip. Parad. 1. III. c. 7. witsius QEcon. Foed. I. I. c. 7. §. itj— (h) grotius in Explic. Decalogi, 1%. DEEL.

Sluiten