Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 OVER DE ZEEDENLEER

dat de Sabbath , reeds in het Paradys , ingefteld , en een Sacrament van het Werkverbond geweest zy , maer dat dezelve , na dat het Werkverbond , door de eerfte overtreeding , verbrooken was, zy afgefchaft ; verder dat de Sabbath der Jooden, daegs na den doortocht , door de roode zee , ingefteld, en een Sacrament van het Sinaitifche Verbond geweest zy (*). Maer , gelyk wy

reeds hebben opgemerkt , in den ftaet der rechtheid , was geen rustdag noodig , en daer de Sacramenten , na het inkoomen der zonde , dienen, om de Goddelyke beiovten te bekrachtigen , en daer door ons ongeloov te hulp te koomen , konden er, in den ftaet der rechtheid, toen er nog geen ongeloov plaets had, ook geene Sacramenten te pas koomen (k).

B. Wy gaen over, tot de tweede vraeg: is het vierde gebod , in het welk het vieren van den sabbath gelast werdt, een enkel fchaduwiichtig voorfchrivt ?

Ten tyde der Kerkhervorming , was men van begrip, dat het vierde gebod fchaduwachtig , en dat de weekelykfche Sabbath een voorbeeld waere van de goederen , welke christds verwerven zoude, zo dat de-

zei-

(i) Aatiqult. s. Pxcile Tom. II. p, 239— CO vm OeeU p. 18S—•

Sluiten