is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der openbaering. VIII. boek. 655

maer zy verdryvt de vrees van verfchrikking: want daer is , in de lievde , geene vrees , — en die vreest, is niet volmaekt, in de lievde, 1 Joh. IV: 18.

3. Een Christen vertrouwt, op zynen he> I melfchen Vader, in alle gevallen, hoe donker het er ook mooge uitzien. Men fielt

het grootfte vertrouwen, op de zulken, van

! welker lievde men verzeekerd is. Uit dit be«

I ginfel vertrouwt een kind, op niemand meer,

1 dan op zynen Vader , om dat het verzeekerd

j is, dat de Vader , in alles, zyn best be-

i doele. Maer hoe veel fterkere gronden heeft dan een Christen , om, op zynen hemelfchen

' Vader, te vertrouwen. Het ontbreekt, eenen

i aerdfchen Vader, zeer dikwyls, aen het ver-

1 moogen, om zynen kinderen zo veel goed

1 te doeo , als hy wel wenschte. Maer de

; lievde van onfen hemelfchen Vader gaet, die

1 van eenen aerdfchen Vader, onvergelykelyk te

I boven, en zyn vermoogen is onbepaeld. Kan

| tok eene vrouw haeren zuigeling vergeeten , dat

I zy zich niet ontferme , over den zoon van hoeren

i huik ? offchoon deeze vergaete, zo zal Ik toch

1 uwer niet vergeeten, zegt de heer, Jef.

! XLIX: ij.

4. Een Christen berust ook daerom , in alle 1 de weegen , welke zyn hemelfche Vader met I hem inilaet, en is , met zyn wys beftuur , ! altoos te vreede. Trouwens by weet , dat

IX. deel.