is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der OP"ENBAERING. VIII. boek. 6f

is niets in de waereld, uit welk een Christen geene ftof tot blydfchap ontkenen kan. Pcrblydt u , allen tyd , is daerom de vermaening van i'aulus^i Thesf. V: 16.

Staet een Christen niet in de gunst der men» fchen , hy verblydt zich , over de lievde van den Opperheer der waereld; is hy ryk, hy verblydt zich, dat hy gelegenheid hebbe, ora ellendigen te hulp te koemen ; verlaet hy zyne aerdfche goederen, hy verblydt zich, dat God hem , het gene hy misbruiken zoude , ontnoomen hebbe; ziet hy overvloed , in het huis van eenen anderen, hy verblydt zich, over den voorfpoed van zynen naesten; ziet hy ellendigen , hy verblydt zich,' dat hy het zelvs niet is; wordt hy gelasterd, hy verblydt zich, dat men niet, liegende, kwalyk van hem fpreeken kunne ; wordt hy onfchuldig veroordeeld, hy verblydt zich , dat zyne onfchuld, in den grooten dag, zal openbaer worden ; doodt men hem , om de belydenis der waerheid , by verblydt zich , over de meer dan gemeene maet van heerlykheid, welke hy , in het volgend leven , genieten zal (a).

Evenwel moet de blydschap wel gereegeld zyn. Anders zou zy , tot buitenfpoorigheid, overflaen. -— Wordt hy gezeegent,

Q «) IX Deel. p. 435. x. deel. E 2