is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EER OPENBAERlNÖ. VIII. BOEK, '21%

fpanningea aenbiedt, in eene Comedie, welke a voor leedigloopers gefchikt is , den tyd te 'flyten !

Jk beiluit dit ftuk, met het overneemen der woorden van den beroemden suszmilch CO s Ik kan niet voorby, fchoon ik, omtrent H deeze ftof, reeds breedvoerig genoeg ge' weest ben , hier een uittrekfel der gedachten van den Franfchen patriot mede te dee* ' len. Het is eene fchets van de vrye en " ongebondene zeeden, in Parys , en Frank* ryk. God behoede ons * dat wy dezelve ons niet , tot naervolging , voorltellen , ' gelyk ik reeds , in eenige voorbeelden daer *' van , gezien heb ! Ik deel dezelve te lie" ver meede , op dat men my niet tegenH werpe , dat ik , als een Godgeleerde , de zaek, by vergrooting, heb voorgefteld, „ Het Schouwfpel (zegt die oprechte Staets„ man (ƒ)) ontbrak nog , aen ons bederv. „ „ De ongebondenheid heeft , door het „ „ zelve , het momaengezicht afgenoomen * s, „ en men brengt de ondeugd, in zegeprael, „ „ te voorfchyn. Alle onfe Steeden zyn , ,, „ met vrouwen van zeekeren ftand , opge„ „ vuld , die zich , met ergerlyke beezig, „ heeden, onleedig houden , met ftrafwaef-

CO 1. c. 1 Deel. p. 6975 7°7' (ƒ) Interets de la. Frafice. Vol. !•

X. DEEt,, O s