is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aiü OVER-DE ZEEDENIEER

„ „ dige handelingen , met onkuifche huis,, „ houdingen ; zeederd vericheiden jaeren „ „ is dit merkelyk toegenoomen." *

v\. Het gene wy , omtrent de Com'edien , hebben aengemerkt, mag men, voor een goed deel, op andere opejsbaere vermaekklykheeden, toepasfen. Evenwel zou men al te geftreng weezen, en een naergeestig hart openbaer maeken , wanneer men alle Volksvermaeken veröordeelen wilde. . Alle Volken hebben, ten allen tyde, hunne openbaere vermaekelykheeden gehad , en deeze werden , naer evenreedigheid van de verfyning in den fmaek, minder woest, minder wreed. Ik ben niet naergeestig en lievdeloos genoeg , dat ik allen , die zich, op plaetfen van openbaere vermaekelykheeden, laeten vinden, voor zeedenloofen , zou uitkryten; maer ik weet tevens dit, dat de gemoederen, langs dien weg, meer verwilderd, dan verbeeterd worden; dat er veel geld, het welk, tot ongelyk nuttiger einden, kon hefteed worden , door yerfpild worde ; dat de menfchen ligtelyk , aen de vermaeken, verflaevd raeken ; en dat het niet ontbreeke, aen voorbeelden van lieden, die, van Vermaek , tot Dwaesheid , en , van Dwaesheid , tot fchandelyke Misdryven , vervoerd zyn.

Ik zal my niet inlaeten , in een onderzoek der openbaere Vermaeklykheeden, welke oudtyds, by onderfcheidene volken , .plaets hadden , en

nog