Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q*E* DE 2B«DE«lSaB

een bloed,yk geitel, eigen is, maekt wel da* ZY volftrekt niet veinfen kunnen ; m r tv llaet hgtelyk over, tot onbedacht d "

byzondere drangredenen op, om opreehT te *yn, en tevens zyne openhartigheid door voorzichtigheid; te beftuuren. De v ees den Altenden Cod, het voorbeeld" Heiland, en de zueht, om anderen weezenlvk nutogtcyn, fpooren hem aen, ot e L wel gereegelde oprechtheid. Hier bv Wm *og uitdrukkelyke be veelen ƒ wel k ^bS fchouwt als zo. veele Goddelyke Wetten De Heiland beflraffe de Schrivtgelrd n' eT de Phar«eeuwen , om dat zy Jx £ «c zynde, m het onderhouden van kleinvee, den zich niet bekommerden, over de gewS »gfte pachten, omtrent hunnen Nae te' en onder deeze telt Hy ook het Geloov, ^ °*

De Getrouwheid beiiaet £» ^* tl verbinden. m toe W otV

Sluiten