is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERING. VIII. BOEK. 42I

woonen , op een hoek des daks, dan met eene Kyv'dchtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelfchap, Spreuk. XXI: 9. Het is beeter te woonen , in een woest land , dan by eene kyv* achtige en toornige huisvrouw , Spreuk. XXI: 19. Maer, om dat zommige menfchen ondeugend zyn , moeten zy het daerom alle zyn ? Slechte Huwelyken zyn doorgaens de gevolgen der jeugdige onbedachtzaemheid. Hoe meenig een Huwelyk wordt er aengegaen, zonder ryp overleg, en zonder de perfoon , met welke men de meest aengeleegene verbindtenis fluit, genoegzaem te kennen ? Hoe meenig een Huwelyk is er, uit redenloofe drivt , of uit laege baetzucht, aengegaen , zonder verftand , deugd , en eenftemmigheid van gemoederen , in aenmerking te neemen ? en hoe kan het anders zyn , of dergeiyke Huwelyken moeten flecht uitvallen ?

£. Eindelyk beroepen wy ons , op de Heilige Schrivten, welke het Huwelyk aenpryfen , als het beste middel, om het geluk van byzondere perfoonen , en van de geheele

Maetfchappy, te bevoorderen. Wie eene

Vrouw gevonden heeft , (zegt sa lom0) heeft eene goede zaek gevonden, en hy heeft een weU gevallen getrokken van den heer , Spreuk. XVIII: 22. Huis en goed is eene erve van de Vaderen , maer eene verjiandige Vrouw is van den heer , Spreuk. XIX: I4. —— Het xi. peel Dd 3