Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49^ OVER DE ZEEDENLEE5

Alles wel gewikt en gewoogen zvnde, hebben wy ook geene redenen kunnen vinden, om te beweeren, dat het Huwelyk van Bloedverwanten, in de zydlinien , op zich zelve , en volgens het recht der Natuur, zeedenlyk ongeöorloovd weezen zoude (n).

A. In tegendeel, dat het Huwelyk van eenen Broeder , met zyne vleefchelyke Zuster « den aert der zaeke , niet ongeöorloovd' zy, blykt allerduidelykst daer uit, dat Gode zelvs de Huwelyken tusfchen Broeders en Zusters, door het ganfche menfchelyk geflacht uit éénen bloede voort te brengen, noodzaekelyk gemaekt, en , door de belovte van zynen zeegen, plechtig veröorloovt heeft, Gen. I: 28. Waeren nu de Huwelyken, tusfchen Bloedverwanten, in den aert der zaeke, en volgens de onveranderlyke wetten der Na! tuur, ongeöorloovd, dan had de Heilige God de zaeken zo niet kannen fchikken , dat zy , m den eerflea tyd, volftrekt noodzaekelyk waeren (0).

Daer te boven zyn de vermengingen van Bloedverwanten , met eikanderen , niet ftrydig, met het hoofdöogmerk van het Huwelyk,

C«) püpendorf de Jure ,Mur« Ger.tium Sc. 1. VI. c- t. §. 28. ph. ram Difert. Inaug. de imeflu Tra). ,774.

COmicbaeus Uuweiykmetten. p. 76

Sluiten