Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERiNG. VUL BOEK. 497

Dan het zal eiken oplettenden gereedelyk ïn de oogen vallen, dat de groote Wetgeever die onmenfcheiyke grouwelen bedoele, van welke hy vs. 21 , ta.', 23- gefprooken had; het opofferen van Kinderen, aen den Moloch, en beestachtige vermengingen van Mannen met Mannen , of van menfchen met

dieren. Het is waer , de Huwelykswet-

ten van mose ftaen in het midden van zeedenlyke voorfchrivten. Maer de heilige Schryver is meermaelen gewoon willekeurige en Staetkundige verordeningen , onder zeedenlyke wetten , te plaetfen , vergel. Exod. XX: 8-li, 24.

y. Wy koomen , tot de laetfte vraeg , op welken grond , zyn de Huwelyken van de naeste Bloedverwanten , onder ons , door de Burgerlyke Wetten , verbooden ?

A. Deeze Burgerlyke verördeningen kan men vinden , by wiltens, in het Kerkelyk

Placaetboek (u). De Staeten van Holland

en Westfriesiand hebben de volgende Huwelyken uitdrukkelyk verbooden ; van Oo-

men , met hunne Nichten , dat is , met hunne Broeders of Zusters Kinderen, of Kindskinderen,

en Descendenten; van Moetjen , met haere

Neeven , dat is , met haere Broeders of Zusters Zoon, Kindskinderen , of Descendenten , tot

(«) Psg. 804.-841. 847.-£70-872. XI. DEEL. Iï

Sluiten