Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

10.

Ten ware de Vrienden en Voogden , beter vonden, 't zy ten aanzien van de overgebleven Vader of Moeder, of om dat in den Boedel veel roerende en onzekere Goederen , of Jofchulden van Neering zyn, of om andere conlideratien, met de voorfz. langstlevende te accordeeren, nopens den Uii koop van der voornoemde Weeskinderen gedeelte, in de gemeene Goederen, 't welk zy zullen mogen doen, ten overftaan en met confent van Weesmeesteren , zo wel voor als na de overlevering van den ftaat en Inventaris.

li.

Zullende het voorfchreve Bewys geen plaats hebben, zo wanneer by Teftament der Echtgenoten, anders zal zyn gedisponeerd en de Weeskamer daar by expresfelyk zal zyn uitgefloten. Welk Testament de langstlevende, binnen den tyd van drie maanden na het overlyden der eerstlfervende, aan Weesmeesteren zal moeten vertoonen, om daar van behoorlyke aantekening gemaakt te worden.

12.

Insgelyks zal de langstlevende van Ba het

Of tot Uitkoop.

Van 't bewyzen vry wanneerby behoorlykeTestamentairedispofitie, zulks verboden , en de Weeskamer uitgeflotenis.

Ofalf

Sluiten