is toegevoegd aan uw favorieten.

Ordonnantie van de weeskamer der dorpe Ransdorp

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 81 )

Weeskamer hebbende, zullen tot hun jaaren gekomen zynde en hun goederen van de Weeskamer ligtende, ge houden zyn, uit dezelve goederen ten behoeven van de Arme OuderloozeWezen,te betalen,een half percento,'t welk ook plaats zal hebben met opzigt der Arme Wezen welke geduurende derzelver minderjarigheid, van de Weezekas zyn gealimenteerd , of ook fchoon meerderjarig, doch onbekwaam om zich zelve te onderhouden , van dezelve Armekas onderhoud hebben genoten, en welke in die tyd eenige goederen hebben geeifd.

«.

Eenige gegoede Weeskinderen (geen gealimenteerie Armen zynde) overly dende en derzelver goederen komendeop hunne naafte Vrienden, of andere Erfgenamen , zullen in zulken geval de voorn. Erfgenamen de goederen uit de Weeskamer ligtende, insgelyksten behoeven der gealimenteerde Armen Wezen of wel van de Arme Wezekas, moeten geven een half ten hrnderd , van alle de goederen in 't Weesboek aangetekend zynde.

9-

de) iulle«

van de goederen ter Weeskamerzynde betalen

i PerCto.

Het welk ook plaats zathebben omtrent gealimenteerd wezen welke iets erven.

Insgclyki omtrent der zeiver Erfgenamen.