Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

Derde Voorbeeld.

i8io,den23Septembcr,opograaden Lengte, vraagt men naar de Zons Declinatie op den Middag ? ö

Oplosfing.

Na 3 maal 4 Jaar aftrekkens , komt men op het Tafeljaar 1798, en vindt op den 22 September de verandering in 4 Jaar . . -ir 43 ', 91

3 maal de 4 Jaar

fecond 131, 73

gedeeld door 60)

komt in i2jaarde verminder, v 2min. 12 fecon.

22 Sept. 1798 is de Zons Dec: o gr. 6 min. 40 fee. Noord.

23 Sept. 1810 de Zons Dec: o grT^rrn^Sfec JNoord.

Vierde Voorbeeld.

1828 den 21 Oftober, wordt gevraagd naar de Z<ws Declinatie op den middag, op o graaden Lengte ?

Oplosfing.

Na 7 maal 4 Jaar (is 28 Jaaren) aftrekkens, komt men op 't Tafeljaar 1800. hier is de veranderinge 4. 4o",og

: 7_ maal 4 Jaar

fecon. 280, 21

gedeeld door 60)—■

komt in 28 laar de verm. van Dec. +4 min. 40 fee. den2i0ét. 1800 is de Zons Dec. xogr. 44 min. ?5fecZ. den 210£t. 1828 is de Zons Dec. ic gr. 49 minT~5TecTz]

Art. ir.

De Zons Declinatie te verbeteren, wegens de Lengte.

Eer wy dit Artikel verklaaren, zullen wy een kleine aanmerking maaken, over de Lengte. Men.

A- 3 noemt

Sluiten