is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemans-tafelen van Cornelis Douwes, benevens derzelver verklaaring en gebruik.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbetering-,

De waare Breedte is tusfchen de Bereekende èn de Gegiste Breedten.

Taf. I. geeft 0,37 en Taf. II. geeft 1,3 1

0,03 7 Komt 0,48 30. 2

gedeeld door 1,3 J add. 1

1,48 in het verfchil 30 2 'of 182

Komt de Verbetering 123 <>f 20 36 30 2

Verbeterde Breedte 27.59

i\TB. De waare Breedte is 280 o'

Art. X.

Verbetering van het Horologie, door de Zona hoogfte Obfervatie van den Middag.

Wy bebb;n hier voor (Pag. (3 en 6) ook iets van het verbeteren "des Tyds gezegd. Men vindt door de eerfte Rekening en', by aldien het nodig is, nog beter door de Herhaaling , den waaren Tyd der Hoogfte Obfervatie; door deezen te vergelyken met den Tyd, welke het teen op het Horologie was, kan men ligt zien, hoe veel het zelve vóór of na den waaren tyd , in het neemen der Obiervatiën, geweest is; acht gevende op deeze Aanmerkingen.

1. Aanmerking.

Als de Zon in de Tweede Obfervatie hooger is dan in de Eerfle, en de \ Verloopen Tyd minder is dan de Middeltyd , zo zyn beide de Obfervatiën vóór den Middag.

2. Aanmerking.

Als de Zon iri de Tweede Obfervatie laager is dan in de Eerfte. en de h Verloopen Tyd minder is uun £2 de