is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemans-tafelen van Cornelis Douwes, benevens derzelver verklaaring en gebruik.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 77 )

Aldus Zons Declin 200 :o' L. Sinus. 9 53405

Breedte 53 :0 L. Cofec. o 09765 by

L. Sin. 9.63170van250:21' Zons hoogte in het O. of W. By gevolg was de voorige Azimuth van het Noorden: om dat de Zon, minder hoog dan in het Oost of West bevonden was.

Gevolg.

Als men nu, met een Azimuth Compas, de Zon op den zelfden tyd gepeild had 81 gr. o min. beooften het Noorden, waaraf 69 gr. 5 min. de Azimuth van het waare Noord; Reft 11 gr. 55 min. N. Weftering voor de Miswyzing van het Kompas.

Art. XII.

Van het Koppelen der Koerfen en Verheden, benevens het Bellek ftellen in de Kaart, door de Streektafelen.

Dewyl het dagelyks op Zee gebeurt, dat men de begeerde Koers niet behoudt; het zy zulks geichiede door verandering van wind, andere beletzelen, of ook wel by oogmerk; zo volgt daar uit, dar, men verfcheidene Koersfen in een Etmaal of eenigen Verloopen Tyd zeilt, waar van de Streek en Verheid, van de eerfte tot de laatfte plaats, de generale Koers en Verheid genaamd wordt.

Indien men nu, opeen zekeren Tyd, waartoe gewoonlyk de Middag gebruikt wordt, deeze verfcheide Koerfen en Verheden tot zulk eene generale Koers en Verheid begeert te brengen; en volgens dien het beftek in de Kaart te ftellen, zo wordt dit het Koppelen genoemd. Om dit op eene gemakkelyke wyze te verrichten, zyn deeze Tafelen van bladz. 71 tot 105 ten naauwkeuriglte, en op de meestgebruikelykfte gedeeltens van Streeken, berekend; in welken men, op ieder Koers en Verheid, in Mylen of Minuten, de veranderde Breedte en Afvvyking van den Meridiaan, in tiende deelen van mylen of minuten, vinden kan.

Dat