Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oplosfing.

By 3° 10' Afgevaaren Z. Br. tel i 25 Bekomen N. Br.

komt 4 35

60

of 275 min. verand. br.

Neem de Tafel van 5 Streeken, of anders van 560 15'; doch dewyl, in de colom der veranderde Breedte, geen grooter getal dan 66, 67 voorkomt, kan men van de 275 min. verand. br. de 1 neemen, zynde 55 en dit geeft Verh. 99 en Afw. 82,33 min.

' 5_ 5

495 411,65

4 ■ 4: •

dus 123$ en 102,9 mylen.

JIJ. geval, Gegeeven zynde de gezeilde Kotrs en de Afwyking buiten den Meridiaan, 1 om te vinden de Verheid en de veranderde Breedte ?

Zoek in de Tafels, onder de Streeken, of Graaden , in de Colom, waar boven, of onder, ftaat Afw. de gegeeven Afwyking, en onmiddelyk daar naast zal men vinden, zo wel de begeerde Verheid, als de veranderde Breedte.

Eerfte Voorbeeld.

Van 47° 30' N. Breedte gezeild zynde, volgens den Streek van N. W. ten W., tot dat men io\ mylen buiten den Meridiaan van de afgevaarene plaats gekomen is: men vraagt naar de gezeilde verheid en de bekomene Breedte?

Oplosfing.

Zoek, in de Tafel van 5 Streeken, of van 56015', in de Colom, die tot onderfchrift heeft Afw., welk getal het naast komt by 82, zynde de minuten Afwyking, en men vindt, 82^33; hiernevens ftaan

99

Sluiten