Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

99 minuten, of 24$ mylen, voor de Verheid, en 55 minuten voor de veranderde Breedte: dierhalven By 470 30' Afgev. N. Breedte. Geteld 55 Om de Noord.

Geeft-^0 25' Bek. N. Breedte.

Tweede Voorbeeld.

Een Schip, ftuurende Z. O. tpn O. \ O. van 30? J4' N. Breedte,.ontmoet, na 4 .dagen^ zeilends, een Sloep, welke gezeild heeft regt .0. tegens 6 mylen in een wagt, zynde 4 dagen te vooren geweest onder den Meridiaan, van waar het Schip is afgevaaren : men vraagt naar het verfchil van Vaai t en de verkregene Breedte ? . • - ■

, . . r.. ,.

Oplosfing.

Eén wagt, zynde 4 uuren, zo heeft de Sloep gezeild 36 mylen daags, en dus 144 mylen, hetwelk de gegeevene Afwyking is.

A.fw. IVerh.. Br.

Op 5% Streeken, geeven 105,8'| 120 5ó»57 Nog 37,9 I 43 20,27 Dus 143,7 I 163 76,84 Mylen.

De gezeilde Verheid, in 4 dagen, is 163, o mylen.

■ 4)

in een dag 40,75

6) ■

in één wagt 6, 8 mylen. De vaart van de Sloep is 6

Verfchil ö, 8 of f myl,

•in de wagt.

Vervolgens 76,84 mylen.

4

of 307,36 minuten.

dat is 50 7' verand. Br. Z. 30.14 Afgev. N. Br.

Dus 25. 7 Bekomen N. Br.

A 5 IV.

Sluiten