is toegevoegd aan uw favorieten.

Rekenkundig mengelwerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* jULIAANSCHË

16. Hoe wordt die Tafel gebruikt?

Antw. Op volgende wyze: By voorbeeld, Iemand is gebooren, toen de Zonne-Cirkel 16, Maan-Cirkel 18, en de Roomfche Indi&ie 11 was: dan vindt men het Jaar-getal door deezen

Algemeenen Regel.

Zie in de Tafel, en gy zult bevinden, dat 'er nevens de Zonne-Cirkel 26, in de tweede column 418 Zonne-Jaaren ftaan; voorts, zie in de derde colum, neffens j8 de Maan - cirkel, die vertoont ons in de vierde colum, 56' maan-jaaren; dan ver-j gader de gevondene Zons- en Maans - jaaren, 418; en 56, komt 474; deeze Som door dr: Irtdiétiëj 15 gedeelt, komt voor het overfchot 9; deeze reit] van de gegeevene indi&ie 11 getrokken, resc 2; met deeze rest zoek in de indi&ie- colum'., waarnè< vens men vinden zal 5852, hierby vergader de eerstgevondene 474, komt 6326 voor het begeerde Jaar-getal in de Juliaanfche Periode; Hier van: getrokken 4713, rest 1613 het begeerde Jaar • getal naa de geboorte van Christus.

Waar van het werk zich op volgende wyze vertoont :

Zonne-Cirkel 261 418 Maan-Cirkel 181 56

" vefg,

, r 474 door de Ind. 15— < -