Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv O P D R A G T.

êaarde Jiandvastigheid alle derzelver daaden bejluure! — Dat eene Godlyke eensgezindheid alle derzelver raadwagen en besluiten bestendig maake!— En eenieder Lid deezer Eerw. Verga, dering altoos de beminlyke oogappel deezer Gemeente blyve! — Met welken luister zal dan onze geheiligde Godsdienst aan vrienden en vyanden in de oogen fchitteren, wanneer wy eerlang in onzen eigenen Tempel den Drieëenigen God verheerlyken mogen!

Ik betuig, met de oprechtjie Hoogachting te zyn

Eerwaardige Heere.n!

Amfterdam, U Eerw. Heilwenfchend den ilPen Maart Medelid der Gemeente 1702. Ch. van den Brinck.

Sluiten