Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRAGT

Om dan dit gebrek in den aanmaanden voor te komen, door deze onderwyzing van gebruik te doen zyn • om d'Ooft-Indifche Comp. , in wier dienft ik het belle deel myns Levens gefleten hebbe , en wier welzyn ik zo gaarne zage , in dit fïuk aan bequame Dienaren te helpen ; en om brave Jongelingen die door hunnen yver en vigilantie, mannen in hun Dienft zoeken te worden, te dienen, heb ik dezelve gemeen gemaakt , en aan Uw Hoog-Welgeboren opgedragen , my verfèkert houdende , eensdeels , dat Uw Hoog-Welgeboren zo wel in 't Weflen als in 't

Oos^

Sluiten