Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IFLUXIE-REKENING. 29

van het Punt B zodanig is, dat noch dezelve, tsöch die van het Punt D, welke daar van af hangt, gelykmaatig is, dan zal EF , welke de fnelheid van het Punt Ü uitdrukt, insgelyks haare Fluxie GH hebben; welke de derde Fluxie van AB, en de tweede Fluxie van C D is.

Dus moeten de Fluxiën van alle andere rangen befchouwd worden , ah de Maaten der fnelheden, door welken haare rejpetlive vloeijende Grootheden, de Fluxiën van den voorgaanden rang, geteeld worden CS- 2.).

34. Hier uit is openbaar, dat een tweede Fluxie niets anders is dan de Maat van den aanwas, of van de vermindering der eerfte Fluxie , als mede dat derde, vierde en hoogere Fluxiën, als men liaaren rang en betekenis uitzondert, eene volftrekte overeenkomst met eerfte Fluxiën hebben , vermits dezelve tot de Grootheden, waar van zy onmiddelyk afgeleid worden, in eene gelyke betrekking ftaan. Derhalven kunnen de Fluxiën van hoogere rangen door dezelfde algemeeue Regelen, welke boven ($» 3i' 1 zyn voorgedraagen , bepaald worden.

De eerfte Fluxie van x* is dus 4 x* x ( §. 24. ),

Onderftellende nu x ftandvastig te zyn , dat is te zeggen , dat de Wortel x mei eene gelykmaatige

fnelheid geteeld wordt, dan zal de Fluxie van 4 a3 xt

of 4* x x*, door den eerften Regel (§. 31.) op

nieuw genomen zynde, 4 * x 3 x* x of 12 x* x* zyn ; en dit gevondene is dan de tweede Fluxie van *+.

Op

Sluiten