is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerste beginselen der fluxie-rekening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fluxie-rekening. 103

Wortelen > de eerfte of derde, de kleinfte Waarde voortbrengt. Tot dat einde fubftitueert men die beide Wortelen, ieder afzonderlyk, in de gegeevene Grootheid, en men zal vinden 48 b*— 37a4, en 48è4—64fl*. w»ar van de laatfte uitdrukking de kkinfte is; dienvolgens is het ten vollen klaarblyklyk , dat de derde Worcel de mogelyk kleinfte Waarde oplevert, welke de voorstelde Grootheid j^an toelaaten.

110. Wanneer alle de Wortels onmogelyk worden, moet de voorgeftelde Grootheid, waarvan de Fluxie als dan nooit =0 kan zyn, of geduurig aangroeijen, ofafneemen; en derhaiven kan dezelve nimmer eeu Maximum, noch een Minimum, toelaaten.

Daar benevens kao het gebeuren , dat de Wortelen mogelyk zyn , de Fluxie = o , en dat nogthans de Grootheid zelve , in die omltandiyheid, noch een Maximum , noch een Minimum kan zyn.

ni. Om dit te verkiaaren, zo laat nogmaals gefield worden, dat het punt n zich, als vooren gezegd is (§. 104* )j achter het punt m beweegt, aliecnlyk met dit ooderfcheid, A D C B dat de fnelheid van het punt

I 1 1 1 1 n r.iet langer aangroeit , dan

n m tot-dat heczelve tn d komt;'

en dat die fnelheid daar na weder afneemt: dan is het klaar, dat alhoewel de Fluxie van den afftand mn, in den ftand cd, nul is, nogt.hans de afftand zelf geen Maximum zai zyn; uit hoofde dat het punt «, dat naderhand, zu wel als te vooren , eene mindere fnelheid dan hst punt m heeft, fteeds by aanhoudendheid meer en meer achter uit zal blyven. Op de zelfde wyZe kan dit geval ten opzichte v.-.n een Minimum verklaard worden. Ook is het openbaar , dat deeze gevallen altoos zullen voorkomen, wanneer de Fluxie der gegeevene Grootheid , beide vóór en na dat dezelve gelyk aan nul wordt, in opzichte tot het pqfitive en negative, van de zelfde benaaming is; hetgeen, zo als de Regelen der gemeene Algebra ons leeren, G 4 dan