Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FLUXIE.REKENING, 235

270. Voorbeeld L De Kromteftraal in eenig punt B (Fte. 59) der Spiraal van Archimedes LU <&c. te vinden. ~

Laat de Omtrek van den teelenden Cirkel Ab &c. ZZa, deszelfs Straal CA = fc, de Ordinaat CU --, en de Boog AF = *zyo. Laat Cƒ verönderfteli worden onbepaald dichc by CF te zyn , dat i< , laat de L FC ƒ onbepaald klein veröuderfteld worder.; befchryf voorts met den Ordinaat CB, als Straal, de kleine Cirkelboog Bn, en ftel denze'ven =* , als mede F/rz'; dan is door de natuur der Kromme y : b :: z : a ( Toepasfing der Algebra op de Hooge

ay

Meetkunde, II. Deel §.127), of zzz--, waar

b

. "y

van de Fluxie is zZZ2—* b

Voorts hebben wy door de gelykvormigheid der Settors CBra en CF/, j'i ffi Ttt'i derhalven

bx' . bx ay bx

z'zz —, of zzz—• By gevolg —— —; datis, y y b y

Rellende 'xzzi , — zz-; uit welke Vergelyking b y

b* . V

wy hebben yr —; derhalven y>zz , en y _

ay a1?1

^ab* y . b*

, ; dewyl nu yzz— is, hebben wy door fub-

a*y' ay -b*

ftitutie yzz—. Stellende nu deeze Waarden van a'y'

i'

Sluiten