is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur-scheikundige verhandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR GLOEIENDE AARDE BUIZEN. 43

pere buis zynde, aan weerskanten ij duim is uitrekende, en by x en y met een lutcerfel toegeftreken, dienende om de beide einden van de kopere buis AA op de aarde-buis zodanig aan te luteeren en jdigt te maken, dat in de ruimte, die tusfchen deeze buis en de aarde-pyp, die daar doorgaat, overblyft, geene lucht van buiten indringen of derwaards ontfnappen kan.

Het eene einde c van de aarde buis is vast gelutcerd aan een glafe phiooltje B, dat op een koper comfoor C geplaast is, terwyl aan het andere einde 4 eene gebogen glafe buis e geluteerd is, die in de lucht-bak D uitloopt, en diend om gaz in het glas ƒ te doen overgaan.

De gebogen buis Z>, die uit de regt doorgaande kopere buis AA voortkomt, wordt by g door. middel van eene brandfpuit-fchroef verenigt met eene andere buis E van f duim middellyn, uit een gazomètre F CO voortkomende, welke Iaatfte buis by h voorzien is met eene kopere kraan, dienende met de kraan ïl welke aan het monteerfel G van de gazomètre F zelve is, om gaz in de kopere buis A A na welgevallen te doen overgaan.

De andere rechtftandige kopere buis a, die uit de regt doorgaande kopere buis AA voortkomt, is verenigd

(*) Deezen toeftel, welke volgens dezelfde beginfels, als de gewoone luchtlamp famengefteld, en van onderen met eene fchroef p voorzien is, ter aanvulling en affluiting van gaz gefchikt, hebben wy verkozen hier met den naam ■vm gazomètre te beftempelen.