is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur-scheikundige verhandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 OVER HET INDRINGEN VAN GAZ,

enigd met eene gebogen glafe buis k, die by o daaraan is vast gefehroeft, en welker einde in eene marmore kwikbak ff uitkomt, dienende om gaz in het glas / te doen overgaan.

/ is een comfoor van 10 duimen lengte met een rooster voorzien, en in de aschbak ^"geplaatst. In dit comfoor bevind zich in m en n eene fleuf van 3 duimen, lengte, dienende om de kopere buis AA in hetzelve te doen inzinken.

Deeze toeftel, gelyk een ieder uit de befchryving zal kunnen opmaken, is volmaakt ingericht tot het doen van die proeven, welke wy ons hadden voorgeïteld, en waarvan wy terftond eene nadere befchryving zullen laten volgen. Dit alleen zullen wy nog tot nadere opheldering vooraf doen opmerken. De buifen E en b dienen, om het gaz uit de gazomètre door het openen der kranen h en i in de kopere buis AA te laaten gaan, op het ogenblik, dat zo wel de kopere, als aarde buis gloeijende zyn, en de dampen van het kokende water uit het phiooltje B overgedreven worden , terwyl de twee verenigde buizen a en k niet alleen dienen, om het gaz, dat by gebrek van in de aarde-pyp in te dringen, uit de kopere buis AA mogte ontfmppen, optevangen, maar ook om door eene kolom van kwik, in het glas / bevat, eene drukking te maken, ten einde het gaz, dat in de afgefloten ruimte tusfchen de kopere en aarde buis zich bevind, enigzints te noodzaken, zich op te houden, en dus aan hetzelve gelegenheid te verfchaffen, om in de gló%ijende aarde buis intedringen, en gich vervolgens door de buis e in het glas ƒ, dat op

de