Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR GLOEIENDE AARDE BUIZEN. SI

gaz, 't welk wy tot hier toe by het doordryven van waterdampen door de gloeijende aarde-pyp hadden' verkregen, geen ander was, dan 't geen wy uit de gazomètre in de ruimte tusfehen de kopere buis en aarde - pyp hadden gedreven ; zo vulden wy twee gazomètres, den een met gaz hydrogène, den anderen met gaz acide carbonique. Na dat wy den toeftel hadden in gereedheid gebragt, en de waterdampen in de gloeijende pyp overgingen, lieten wy het gaz hydrogène, zo als in de voorgaande proeven is opgegeven , in de kopere buis overgaan , en verkregen, zo als wy verwachteden, gaz hydrogène. Wy namen vervolgens deezen gazomètre met gaz hydrogène weg, en plaatsten nu in deszelfs plaats den gazomètre met het gaz acide carbonique. Op het ogenblik, dat wy de kranen h en i openden, en het gaz acide carbonique in de kopere buis lieten gaan, verkregen wy zuiver gaz acide carbonique : deeze verwisfeling van gazomètres hebben wy in deeze proef tweemaal gedaan, en telkens dat foort van gaz opgevangen, het welk wy uit den gazomètre in de kopere buis hebben laten overgaan. Wy vragen hier het oordeel van elk onpartydigen, of in deeze proef aan enige verandering van waterdampen in gaz azote te denken is, en of'er enige proef bedacht kan worden, welke meer bewyst, dan deeze? Wy vermenen dan ook met alle recht hieruit te mogen befluiten, dat het omringende gaz in de gloeijende aarde-pyp werkelyk is ingedrongen. Na het afkoelen der buizen bevond men dezelve alsnog volkomen luchtdigt.

D a Wy

Sluiten