Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Ik. Of voor vorften en opvoeders van vorften!

Mijn Schoolm. Eene pijp knaster voor de zon.

Ik. Of gansch eenvouwig: Sentiment eele. reize naar Schilda.

Mijn Schoolm. (ftil) Sentimenteel! o Yorick en Thümmel! Deze zonde komen niet op uw hoofd!

I k. Maar nu eene voorrede. Eene luimige, doeltreffende, pasfende voorrede, o Apollo en gij negen hemelfche zusteren, die in onze eeuw tot gemeene ftraathoeren vernederd zijt, ftaat mij bij!

Mijn Schoolm. i haalt met zelf-

lehaagen zijne boordmouwen voor den dag, en jehijnt mijne hartbreekende apojirophe aan de Muzen bijna op zichzelf te willen toepas/en.}

Ik. (fehrijf aan mijne voorrede, vermids de goede kinderen mij eindelijk fchijnen verhoord te hebben, aldus O

A'fl VOOR-

Sluiten