is toegevoegd aan uw favorieten.

Sentimenteele reize naar Schilda.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 56 )

gemakje, dat de balken tot een vielen, bet halve lïadhuis inftortte, en etlijke werklieden, die zo even den ladder uitgehaald hadden, door dezelve gekwetst wierden.

Als deze fchade weder herfteld was, en de heeren van Schilda voor de eerftemaal in het nieuwe ftadhuis vergaderd waren, bevonden zij, dat het daar binnen zo duister was als voor de fchepping der wereld, wijl ij het maaken van venfters vergeeten, hadden. Zonderling is het, dat de Raad van Schilda tegen deze duisternis was, daar men dezelve toch anders zeer vlijtig in de raadkamers poogt intebrengen, en elk, die Hechts den inval krijgt van dezelve eenigzins te verhelderen, geweldig op de vingers klopt. Waarfchijnlijk moet het licht in dien tijd nog niet in zulk een kwaad gerucht geweest'zijn als tegenwoordig, daar men eigene raaden der duisternis aanftelt, om op elk phosporiek fchijnfel jagt te maaken. (*) Hierop kwam de Courant-fchrij-

ver

(*) Aldus heeft de keurvorst van Trier de lees|MèIfchappeii ia zijn land verbooden; en in Han-

nc-