Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

„ der ervaren", 't Welk ons Klemens ook vertelt (k).

Dit getuigt ook Eusebius (/): van den beroemden Cheremon, uit den Brief van Dionyzius van AUxandnïn: Cheremon was een van de aloude Bisfchoppen aan den Nylftroom, deze is met zyn Gemalin op een Berg in Arabiën gevlugt, en niet wedcrgekecrt &c. Het was dus van ouds her geoorlooft, dat de Geweyde Priesters met hunne Vrouwen in den Echt mogcen leven, en des te meer met dezelve in 'c Huwlyk mogten treden : dewyl het Huwlyk, volgens eenparige Beloften, daar 'f een Sacrament is, niet kan verboden worden.

Sinesius in zyn io,5cle Brief heeft hoog bezworen, dat hy by zyne Vrouw blyven wilde,daar hy zeide: ,, Dit aegge ik u allen vooraf, „ en betuige openlyk, dat ik my niet van myne „ Vrouw laat icheiden , ncch my met een Over„ fpeeliter heimelyk wil verbinden, want het ,, cene is loflyk, en het andere, verboden". Dit gefchicde juist in het Jaar 410. wanneer hem de Inwoonders van Ptokmaidis tot Bisfchop verkoren en aangenomen hebben,

0) L- V. cap, 5. (0 L. VI. cap. 42.

Sluiten