Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A, In 't Nieuwe Testament, Gal. 4. vs. 4^5* Toen-de tyd vervuld was, zond God zynen Zoon, geboren van ene vrouw, en onder de wet gedaan;

Op dat hy de genen ± die onder de wet waren, zoude verlos/en, op dat wy de kindfchap ontvingen.

V. Wat moet men van den Verloslèr leren ken- . pen?

A. Zyn Perfoon, . zyn Middelaars-Ampt, e», tyne Staten.

a, VAN DEN PERSOON VAN CHRISTUS. .

V. Wie is onze Verloslèr naar zyn perfoon?

A. Waarachtig God, en Waarachtig tnenseh. Rom. 9. vs. 5. Fan dtwelken (dat is, de Vaderen) ook naar '/ vleesch ajflamt de Christus, dewelke ts God boven alles, geloofd in eeuwigheid, Amen-

V. Waarom is onze Verlosfer waarachtig God?

A. Om dat hy van den Vader van eeuwighei<J geboren is, en hem in dc Heilige Schrift Godlyke Namen, Eïgenfchappen, Werken, en Eer werden toegekend.

Christus heeft Godlyke namen: want hy word genoemd:

God, boven alles geloofd in de Eeuwigheid, Rom. 9. vs. j".

De waarachtige God. 1 Joh. g. vs. 10.

Gods eengeboren zoon. Joh. 1. vs. 14, 18. ■ Gods eigen zoon. Rom. 8. vs. 32.

Gods geliefde zoon. Matth. 17. vs. 5.

Hy bezit Godlyke eïgenfchappen, want hy is Eeuwig. Joh. 1. vs. 1, 2. In 't begin was het woord, en het woord was by God, en God was het woord:

B 4 Dat

Sluiten