Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 OVER DE NATIONAALE DAPPERHEID ,

der foldaatenfchool te kennen, te verminderen, en veel minder te veranderen.

De exercitie met het geweer, of de handgreepen, zijn immers alleen de vóórbereidingen ter houding, maar geenszins ter wezenlijke vorming des foldaats. De zoogenaamde evolutien en fpoedig juist afgemeetene bewegingen, dat is , de groote manoeuvres zijn de eigenlijke werktuiglijke drijfveêren in het werktuig; en de foldaatengeest, of de vorming zijner denkbeelden, zijner daadeKjke werkzaamheid, maakt de werkende ziel van hetzelve uit.

Plet eerfte blinkt op de paradeplaats , en wordt overdrecven, tot walging toe bewerkt, om hen te bchaagen, die de foldaaten flechts oppervlakkig beoordeelen. Het ïaatftc daarentegen wordt genoegzaam overiil verwaarloosd , of gausch niet in befchouwing genomen, noch gekend; dewijl men, uit nationaalen hoogmoed, liever een gebrekkig origineel wil blijven , dan een volmaakte copiist van vreemde meesters te zijn.

Hieromtrent is het met den fchoolmcester der foldaaten als met den geleerden pedant, die uit eigenzin en hoogmoed geen groot meester wil naarvolgen, om dat hij,zijne onmagt niet gevoelende, te veel op zijne krachten vertrouwt. Zijne fcholieren moeten , in weerwil aller overtuiging van leibnitzen en newtons, gelooven, dat de zon ieder dag eene fara'bande rondsom de aarde danze; en dat de vijand gewis worde geila-i gen, als de commandant met den gewijden degen

en

Sluiten