Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS* het VONNIS over den VERZOEKER, bracht had, hem het hoofd zon bieden „ j dathy haar wederom zon ovcrmogentlTt fchoon de verlosfer die des Satans macht r, zou doen, ook wel uit Ad*m macht te mete

reekenen, zou Hy echter } g ^acht zou

Uit kracht' van de" ^ZlLT^ ^ val bepaald, G,,. I. VOOr d-

kon ,er AM niet geme]d ^ «alye6

me, als Adams zaad, en dus niet als gelyk 7rmde met andere, zou voorkomen. 4 Hier op wordt gemeld van beider zaad

in de H. Schrift wordt, door iemands zaad „,•*, alleen het nagellacht dat uit hem na u r ^ w .eis voortgefprooten, verban, maarook -leT' m oneigenlyken zin, die iemands bee d ve " toonen , en door hem in het zedelvl-7 J 0* Het is in dezen laatftenlf^t^^ fproken wordt van het zaad de ' £L* waai- door verlhan wordt, het geheele Hangen ~ flacht, namelyk de overige kwaade Engelen S *e de Duwel mede in den afval van GodTe trokken heeft, waarom zy zyns Engekn worden^ XXV. 4,,. O^/xiI. " hydeoverjlederDuïvelenheet Matth, XII. ,1 jfg gedeelte van het menschdom, het welk zyne'in vingen zou blyven gehoor geeven , zyn bfeld vertoonen, en zyne begeerte doen, en die des

we-

Sluiten