Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN

VAN DEN

VERTAALER.

Onder de Landen, welker befchouwing in veele opzigten een weetgierig menfch vermaak en nut kan verfchaffen, en aan hem veele zeldzaamheden der Natuur doet ontdekken, is Ysland yoorzeeker geen van de minjlen-

Wel is waar, dat dit Eiland niet is voorzien van veele van die bekoorlykheden, welke op andere plaatzen vreemden tot zich lokken, maar hier vind men zulke wonderen der Natuur, hier ziet men zulke uitwerkzelen van haar vermogen, als men elders te vergeefs zoeken zoude.

Was derhalven een Liefhebber der Aardrykskunde begeerig de Ligging, en Gefleldheid van dit Eiland te kennen; niet minder verlangde een Wysgeer, en Natuur-Onderzoeker, de wonderen der Natuur na te gaany en, was het mogelyk, der zeiver oorzaaken te ontdekken; terwyl een Oudheid-Kenner ook tragtte te onderzoeken, wat * 3 van

Sluiten