Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 Eerste Brief.

By Gtyfer, niet ver van Skattholt, een Bis-, fchoppëlyke zetel in Ysland, kan men zien een der grootfte Spring-bronnen, die ergens gevonden worden, en waarby de beroemde Waterwerken te Marly en St. Gloui, te Winterkaften digt by Casfel, en te Herrenhaufen in het Hanoverfche, niet behooren vergeleken, te worden. Men vind aldaar binnen den omtrek van een halve myl tusfen 40 en. 50 kookende Bronnen , die na myne gedagten alle een en den zelfden oorfprong hebben.. Van fommigen is het water he'der; van anderen is het dik, even als water, met kley gemengd.; van anderen, als het namelyk door zeer fyne oker gelopen heeft, is het bloed, rood; van anderen eindelyk is het, dewyl het door een witter foort van kley zynen. weg heeft genomen, zoo wit als melk.

Het water van alle deeze Bronnen fpringt in de hoogte uit fommige altoos, uit andere van tyd tot tyd. . De grootfte Bron is in het midden, en die was het vooral, welke onze oplettenheid den geheelen dag, dat wy ons hier ophielden, van 'smorgens ten zes tot 'savonds, ten. zeven uuren, bezig hield,

De buis, uit welke het water fprong, en van welke ik de diepte niet kan bepaalen, was in haar middellyn negentien voeten. Aan haar boven kant had zy een bekken, het welk met de buis de gedaante had van eenen ketel, en welks bovenfte rand negen voeten en een duim. hoger was, dan de buis, zynde in zyn middellyn 5.6 voeten.

Het water fpringt uit deezen Bron niet by

aan-

Sluiten