is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven betreffende eene reize in het jaar 1772. Na Ysland gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Ï0 VtfFTÏENDE BrIEF.

Mogelyk zoude een lyft van alle Yslandfche boeken niet onaangenaam geweeft zyn , maar, dewyl ik buiten ftaat ben, om die volledig te bezorgen, heb ik niet de moeite waardiggeagt, aan U te zenden een opgaaf van meer, dan drie honderd, Yslandfche boeken, die my bekend zyn, en van welke ik meer, dan honderd, zelfs bezit.

ZESTIENDE