Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48o REGISTER.'

Weefgetouwen worden by fommige Boeren gevonden. • . .. ■ I48-

Wey hoe door de Ysland+s behandeld word. 87. 88.

Wigkt. Een zeer fchoon, en aangenaam, Eiland. 18. - aart van deszelfs bewooners. ald.

W.oI. Hoedanigheid van de Wol der Yslandfche SchaaPen- 120.

Wolle-Fabriek in Ysland. I48,

Y.

Ys. Het Groeniandfch dryf-Ys is zeer fchadclyk voor den groei dér Boomen. 38. 40. hoe het by Ysland komt. 40; hoe het gefteld is. ald.

Ys-bergen (de) zyn fomtyds by Ysland zeer hoog. 40. en in not. blyven fomtyds lang liggen, en zyn dan zeer nadelig. 4I>

Ysland. Hoe het zich aan het oog opdoet. 5. 22. 37. 263. hoeveelheid der inwooners. 23. wanneer dit Eiland het eerft bebouwd is, en door wie. 24. 50. waar het het meeft bewoond is. 33. welke waaren uitgevoerd worden. 26. welke Dieren hier gevonden worden, ald. Boekdrukkery a|daar van een hoogen ouderdom. 28. men vind op dit Eiland geene Steden. 34. het vrieft fomtyds nog in Mey, 'en juny. 39. hoe dit Eiland is voortgebagt. 254. 404. waaruit de grond beftaat. 255. Vuurbrakende Bergen aldaar. 268. Heete Water - fontynen. 281. Bafalt-pyiaaren. 30^

t is een van de grootfte Eilanden der bekende

WaereU). 32. befte Kaart van het zelve. 33. het elfmaat aldaar. 43. Lugtverfciiynzels aldaar gezien 44. Vuurbraakingen aldaar waargenomen. 258—263. wegen'in Ysland. 45. hoe men door Ysland rcift, 46^ getal der inwooners. ald, Oudfte Inwooners." 49°

dit

Sluiten