is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven en daaden van [...] Joris van Narrenhuizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 112

Regecr'ngs- en Kabinctsraaden wiesfen, als Paddeftoelen na een' warmen regen, in eenen zomernagt uit de aarde, en welhaast had men ook in Zevenhuizen een Esquadron Hufaaren, een Hof-Almanak en een Ridderorde van den blaauwen kreeft.

Maar tot het Monarchfpeelen, ook wanneer het flechts in 't klein gedaan wordt, is toch altoos geld noodig; en dat dit by onzen Vorst in partibus eindelijk niet meer te vinden was, laat zich ook zonder veel hoofdbreekens gemaklijk begrijpen. Immers, daar Maitresfen, Opera's en Geestenzieners reeds de fchatkameren van verfcheiden groote rijken geledigd hebben, hoe moest het dan niet eveneens gaan in 't kleine Zevenhuizen ! Bij gemeene Burgeren is het gevolg van geldgebrek doorgaands bezuiniging; maar bij kooplieden en groote Heeren altoos grooter verteering en aanfehaffing van het ontbreekende, op alle flechts mogelijke wijzen. Men zal zich derhalve niet verwonderen, dat

ook